Door Kees Arkesteijn, secretaris College BCRG

Aantal jaar geleden werd de database kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen in gebruik genomen. Ieder die werkt aan energieprestaties in gebouwen, kan de database raadplegen op www.bcrg.nl.  

Voor energiebesparing in gebouwen worden veel innovaties ontwikkeld en toegepast. Partijen in het nieuwbouwproces of renovatieproces willen weten welke gevolgen een innovatie heeft. Volgens het Bouwbesluit kan de nieuwe EPC door de toepassing van een innovatie worden gewaardeerd via een gelijkwaardigheids- en/of een kwaliteitsverklaring. Hetzelfde geldt voor de Energielabeling bij utiliteitsgebouwen of de Energie-Index bij woningen.

De afgelopen jaren zijn er zo veel kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen bijgekomen, dat er behoefte kwam aan een overzicht met verklaringen waarvan de Energetische prestatie goed onderbouwd is.

 

Onafhankelijke beoordeling

Het College Verklaringsbeoordelingen werd in het leven geroepen om voor duidelijkheid te zorgen. Het collegebeoordeelt kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen aan de hand van vastgestelde spelregels en criteria. “Het college is onafhankelijk. De leden van het College hebben geen banden met fabrikanten en brancheverenigingen.”

Positief beoordeelde verklaringen, zogeheten gecontroleerde verklaringen, worden opgenomen in de openbare database. Toen het college van start ging, was zo’n  40% van de aangeleverde verklaringen onvoldoende onderbouwd.  “Fabrikanten ‘vergaten’ bijvoorbeeld toeslagfactoren mee te nemen.” Het college stuurt elke verklaring die onvoldoende is onderbouwd terug naar de fabrikant/leverancier.  Die kan alsnog een aangepaste verklaring met deugdelijke onderbouwing aanleveren. “De geclaimde Energieprestatie is dan meestal minder goed dan in de oorspronkelijke verklaring.”

 

Database succesvol

Het college heeft al veel verklaringen beoordeeld. “Ambtenaren van bouw- en woningtoezicht zijn blij met de database”.  “De meesten zouden graag zien dat de gemeentes verplicht worden om gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen te accepteren. Nu mogen gemeentes uiteindelijk zelf bepalen of zij de verklaringen wel of niet accepteren.”

Verplicht of niet, er is het nodige veranderd. “Vóór de komst van de database zag je opmerkelijke verschillen tussen gemeentes: waar de ene gemeente een verklaring accepteerde, wees de andere die af. Nu komt dat steeds minder voor.” Goed nieuws voor fabrikanten: “Het speelveld is voor iedereen gelijk geworden.”

Gemeentes, woningbouwcorporaties en adviseurs raadplegen de database veelvuldig. De meeste fabrikanten spannen zich in om bij hun nieuwe product meteen een goed onderbouwde verklaring te leveren. De database is een succes. Logisch dat af en toe de vraag klinkt of het College Verklaringsbeoordelingen nog meer kan doen. “Er is bijvoorbeeld al eens gesuggereerd dat we een ranking in de database zouden moeten aanbrengen of zelf verklaringen gaan opstellen.” Hier ziet het College niets in. “Wij moeten onze onafhankelijke positie bewaren en ervoor waken om op de stoel van certificerende instanties of andere instellingen die verklaringen uitgeven  te gaan zitten. Dus blijven we ons concentreren op de claim van de fabrikant: is die goed onderbouwd of niet?”